ข้อมูลสินค้า

 ข้อมูลสินค้า

・ใช้สำหรับลบครีบคมเรซิน,ลอกสีรถยนต์,ล้างทำความสะอาดผิวของชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง
・มีความแข็งปานกลางในบรรดาวัสดุประเภทเรซินที่มีรูปร่างหลายมุม(รูปร่างแหลมคม) เช่น ยูเรีย,เมลามีน,โพลีเอสเตอร์
・ไม่ทำให้ชิ้นงานเป็นรอย (เป็นรอยยาก)
เป็นวัสดุที่ทำมาจากยูเรียเรซิน ใช้ทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกที่ผิวอย่างเดียวโดยไม่ต้องการให้ผิวของชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูงเกิดความเสียหาย
เหมาะสำหรับ ลอกสีรถยนต์,ทำความสะอาดผิวของชิ้นส่วนที่มีความละเอียดสูง,ทำความสะอาดแม่แบบไดคาสหรือแม่แบบยางหรือแม่แบบเรซิน

การใช้งานหลัก
ลบครีบคม,ทำความสะอาดคราบสกปรก,ลอกสี,ลอกผิวฟิล์ม
วัสดุเป้าหมาย (ของชิ้นงาน)
เรซิน , โลหะ , ไดคาส

คุณสมบัติจำเพาะและมาตรฐาน

ความแข็ง (ของโมส) ประเภทPP: 3.5
ประเภทY: 3.5
ประเภทL: 3.0
รูปร่าง รูปร่างหลายมุม(รูปร่างแหลมคม)
ความถ่วงจำเพาะ ประเภทPP:1.47~1.52
ประเภทY:1.45~1.55
ประเภทL:1.50
ความหนาแน่น (Bulk Density) ประเภทPP:0.93~0.96
ประเภทY:0.93~0.96
ประเภทL:-
หน่วยบรรจุ 20กิโลกรัม
ตารางมาตรฐาน ประเภทPP
ชื่อรุ่น ช่วงขนาดของเม็ด (มิลลิเมตร)
PP #8-16 2.13~1.19
PP #12-20 1.68~0.841
PP #16-20 1.19~0.841
PP #20-30 0.841~0.595
PP #20-40 0.841~0.420
PP #30-40 0.595~0.420
PP #40-60 0.420~0.250
PP #60-80 0.250~0.177
PP #80-100 0.177~0.125
PP #100-200 0.125~0.075
ตารางมาตรฐาน ประเภทY
ชื่อรุ่น ช่วงขนาดของเม็ด (มิลลิเมตร)
Y-18 1.70~0.85
Y-20 1.180~0.850
Y-30 0.850~0.600
Y-40 0.600~0.425
Y-60 0.425~0.250
Y-80 0.250~0.180
Y-100 0.180~0.075
ตารางมาตรฐาน ประเภทL
ชื่อรุ่น ช่วงขนาดของเม็ด (มิลลิเมตร)
L-50 0.600~0.270
L-70 0.270~0.170