ข้อมูลสินค้า

 โพลีเอสเตอร์

・สำหรับลบสีและทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรก
・นิ่มที่สุดในบรรดาสารขัดประเภทเรซินที่มีรูปร่างหลายมุม(รูปร่างแหลมคม)
・สำหรับงานลบสีและทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรกเป็นหลัก
・สามารถลดความเสียหายที่จะเกิดกับชิ้นงานได้สูงสุด
เหมาะสำหรับงานลบสีและทำความสะอาดคราบสิ่งสกปรก แต่ก็มักใช้เพื่อลบครีมคมต่างๆด้วย
เนื่องจากโพลีเอสเตอร์เป็นสารขัดมีความแข็งมากกว่าไนล่อนช๊อต®แต่อ่อนกว่า ยูเรีย-ฟอร์มัลดีไฮด์ จึงเหมาะสำหรับนำมาใช้แทนสารขัดประเภทที่มีต้นกำเนิดมาจากพืช (ข้าวโพด,วอลนัท,พีช) 
ถึงแม้จะมีรูปร่างเป็นมุมแหลม (รูปร่างหลายมุม)แต่สามารถลดความเสียหายแก่ชิ้นงานได้สูงสุด

การใช้งานหลัก
ลบครีบคม,ทำความสะอาดคราบสกปรก,ลอกสี,ลอกผิวฟิล์ม
วัสดุเป้าหมาย (ของชิ้นงาน)
เรซิน , โลหะ , แม่แบบ

คุณสมบัติจำเพาะและมาตรฐาน

ความแข็ง (ของโมส) 3.0
รูปร่าง รูปร่างหลายมุม(รูปร่างแหลมคม)
ความถ่วงจำเพาะ 1.15~1.25
ความหนาแน่น (Bulk Density) 0.72~0.76
หน่วยบรรจุ 20 กิโลกรัม
ตารางมาตรฐานของโพลีเอสเตอร์
ชื่อรุ่น ช่วงขนาดของเม็ด (มิลลิเมตร)
PE #16-20 1.19~2.13
PE #20-30 0.841~0.595
PE #30-40 0.595~0.420
PE #40-60 0.420~0.250
PE #60-80 0.250~0.177
PE #80-100 0.177~0.125
PE #100-200 0.125~0.075