ข้อมูลสินค้า

 ไนล่อนช๊อต®

・เหมาะสำหรับการลบครีบคมของชิ้นงานจากการขึ้นรูปเรซิน (พลาสติก)และทำความสะอาดคราบสกปรก
・เนื่องจากเม็ดมีความยืดหยุ่นจึงไม่ให้ชิ้นงานเสียหาย
・สามารถเลือกประเภทที่ไม่เก็บประจุเพื่อใช้ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
・เหมาะสำหรับทำความสะอาดคราบสกปรกด้วยวิธีพ่นเปียก (Wet Blast)

การใช้งานหลัก
ลบครีบคม และ ทำความสะอาดคราบสกปรก
วัสดุเป้าหมาย (ของชิ้นงาน)
เรซิน และ โลหะ

คุณสมบัติจำเพาะและมาตรฐาน

ความแข็ง (ของโมส) 2.0
รูปร่าง ทรงกระบอก
ความถ่วงจำเพาะ 1.15
ความหนาแน่น (Bulk Density) ประมาณ 0.70
หน่วยบรรจุ 20กิโลกรัม
ตารางมาตรฐานของไนล่อนช๊อต® ※สำหรับระยะเวลาและจำนวนของสินค้าที่มี「*」กรุณาสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่
B( น้ำเงิน ) Y( เหลือง ) W( ขาว )
ศ.ก.ภายนอก×ยาว(mm) ประเภทมาตรฐาน ประเภทที่ไม่เก็บประจุ ประเภทมาตรฐาน ประเภทที่ไม่เก็บประจุ ประเภทมาตรฐาน ประเภทที่ไม่เก็บประจุ
0.2Φ×0.2L - B-200S* - - - W-200S
0.3Φ×0.3L B-300 B-300S Y-300 - W-300* W-300S
0.4Φ×0.4L B-400 B-400S Y-400 Y-400S* W-400 W-400S
0.6Φ×0.6L B-600 B-600S Y-600 Y-600S* W-600 W-600S
0.8Φ×0.8L B-800 B-800S Y-800 - W-800 W-800S*
1.0Φ×1.0L B-1000 B-1000S Y-1000 - W-1000* -
1.2Φ×1.2L B-1200 - Y-1200 - - -
1.4Φ×1.4L B-1400 - Y-1400* - - -
1.8Φ×1.8L B-1800* - - - - -